Motivace našeho experimentu

Po projektu TimePiX@Space, který se uskutečnil na podzim roku 2008 v rámci startu balónu BEXUS 7, jsme nyní úspěšně obhájili svůj záměr a byli přijati na následující start BEXUS 8 s projektem CRIndIons.


Název týmu "CRIndIons" je dvojvýznamem symbolizujícím

1) Výzkumný záměr: Kosmickým zářením indukovanou ionizaci v atmosféře
(Cosmic Ray Induced Ionization)
2) Složení týmu (Czech Republic, India) kromě členů týmu českého občanství z MFF Karlovy Univerzity je mezi těmi studujícími na FEL
ČVUT totiž i kolega ze SpaceMastera, původem z Indie.

Hlavním cílem projektu "CRIndIons" je přesné lokální měření Kosmickým Zářením Indukované Ionizace (CRII) a její míry v různých atmosférických vrstvách v průběhu balónového letu. To protože existuje stále velká nejednoznačnost ohledně konkrétních ionizačních procesů, které mají důležitý dopad na jevy v atmosféře i magnetosférické procesy, které se týkají globálního atmosférického elektrického proudu a tvorby oblačnosti. Proces CRII je totiž hlavním zdrojem atmosférické ionizace ve výškách od 3 do 35 km! Z tohoto hlavního důvodu  byl navržen optimalizovaný a instrumentálně rozšířený experiment založený částečně na výsledcích našeho původního stratosférického balonového letu BEXUS7-TimePiX@Space

Motivace pro toto vychází z nedávno zveřejněné literatury, kde jsou návrhy na provedení podobných studií:
"Moderní balonové lety určené k měření koncentrace iontů v ovzduší přinesly velmi rozmanité výsledky. Dokonce i při zahrnutí efektů různých zeměpisných šířek a sluneční činnosti, získané koncentrace iontů nejsou vzájemně konzistentní s ostatními experimenty, což se zdá být vzhledem k různému obsahu aerosolů v daných podmínkách."


K našemu měření využijeme moderní zobrazovací přístup k zjišťování ionizujícího záření a také testujeme proveditelnost zcela nové, nízkonákladové a potenciálně přesné metodiky měření koncentrace iontů v okolním prostředí  - založeném na závislosti iniciačního napětí výboje v jiskrové trubici našeho návrhu. Jak bylo již ukázáno na experimentu TimePiX@Space, balon BEXUS je ideální platformou pro navrhované lokální měření. Nejen z důvodu dosahování dostatečné výšky, ale také díky jeho pomalému vzestupu (a tudíž statisticky významnému a odběru vzorků za dostatečně stabilizovaných podmínek) z arktické horní troposféřy a stratosféřy, které jsou oblastí specifického zeměření naší studie. Také možnosti provádět experiment v oblastech s vysokou geomagnetickou šířkou, pouze kde jsou dané účinky dostatečně dobře pozorovatelné je raketová základna ESRANGE v severním Švédsku ideálním místem pro takovéto měření.


Tento projekt by dále mohl sloužit také jako testovací platforma přispívající k iniciativě ESA v oblasti "přehledu o orbitální situaci"(Space Situational Awareness), kde se studuje možnost použití detektorů specificky pro multi-bodové sledování. Mohlo by tedy přispět k monitorování anizotropií (směrových výchylek intenzity) Galaktického kosmického záření způsobených příchodem nebezpečných plazmových oblaků vznikajících během výronů koronální hmoty ze Slunce.